strona głowna strona główna           mapa stronymapa strony           kontaktkontakt

Home : O firmie :  Oferta  : Współpraca : Do pobrania : Kontakt

Partnerzy

Grupa Concordia TU Allianz PTU Ergo Hestia Grupa Concordia TU Allianz PTU Ergo Hestia

O Firmie

Od wielu lat jesteśmy wiodącą w regionie firmą zajmującą się sprzedażą ubezpieczeń. Nasze doświadczenie i profesjonalne podejście do każdego klienta sprawiło iż zaufały nam... więcej...

Regionalne Biuro Ubezpieczeń
Ekspert Grupy Concordia

www.krasnodebski.net

ul. Pusta 5/9
08-110 Siedlce
tel./fax 25 644 95 47
tel. kom. 604 977 725

Dlaczego to takie ważne?


Dobra firma to nie tylko sprawnie funkcjonujące działy przynoszące duże dochody. A co w przypadku nieszczęślowych wypadków? Nie pozwól abyś stracił swój dorobek - skorzystaj z systemu ubezpieczeń dla firm

Ubezpieczenia firm: Sprzęt elektroniczny

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną na terytorium Polski określone w umowie maszyny i urządzenia w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, podczas eksploatacji, napraw i remontów oraz związanego z nimi montażu, demontażu i transportu wewnątrzzakładowego.

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, w szczególności wynikłe z: błędów w projektowaniu lub konstrukcji, błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego albo wadliwego materiału, eksploatacji, w wyniku m.in.: niewłaściwej obsługi, dewastacji, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego.

W zależności od indywidualnych potrzeb zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szereg dodatkowych klauzul spośród kilkunastu dostępnych standardowo.

Home    :    O firmie    :    Oferta    :    Współpraca    :    Do pobrania    :    Kontakt

Copyright © krasnodebski.net - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: Signum