strona głowna strona główna           mapa stronymapa strony           kontaktkontakt

Home : O firmie :  Oferta  : Współpraca : Do pobrania : Kontakt

Partnerzy

Grupa Concordia TU Allianz PTU Ergo Hestia Grupa Concordia TU Allianz PTU Ergo Hestia

O Firmie

Od wielu lat jesteśmy wiodącą w regionie firmą zajmującą się sprzedażą ubezpieczeń. Nasze doświadczenie i profesjonalne podejście do każdego klienta sprawiło iż zaufały nam... więcej...

Regionalne Biuro Ubezpieczeń
Ekspert Grupy Concordia

www.krasnodebski.net

ul. Pusta 5/9
08-110 Siedlce
tel./fax 25 644 95 47
tel. kom. 604 977 725

Dlaczego to takie ważne?


Dobra firma to nie tylko sprawnie funkcjonujące działy przynoszące duże dochody. A co w przypadku nieszczęślowych wypadków? Nie pozwól abyś stracił swój dorobek - skorzystaj z systemu ubezpieczeń dla firm

Ubezpieczenia firm: Zdarzenia losowe

Co ubezpieczamy?

Ubezpieczenie obejmuje mienie ubezpieczającego wykorzystywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością tj.: budynki i budowle, maszyny, urządzenia oraz wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne. Oprócz tego można ubezpieczyć jeszcze: mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu sprzedaży lub wykonania usługi, mienie pracownicze.

Od czego ubezpieczamy?

Maksymalny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody będące bezpośrednim następstwem m.in. następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, trzęsienia, osunięcia i zapadania się ziemi, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, lawiny, dymu i sadzy, huku ponaddźwiękowego, uderzenia pojazdu, upadku dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, szkód wodociągowych, akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, albo skażenia lub zanieczyszczenia, prowadzonych w związku wymienionymi powyżej zdarzeniami. Ubezpieczający ma możliwość dokonania w zależności od indywidualnych potrzeb zmiany zakresu ubezpieczenia poprzez włączenie różnego rodzaju klauzul spośród kilkunastu dostępnych standardowo.

Home    :    O firmie    :    Oferta    :    Współpraca    :    Do pobrania    :    Kontakt

Copyright © krasnodebski.net - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: Signum